Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis prvňáčků

Oznámení o výsledku zápisu

Registrační číslo uchazeče

Iniciál

Výsledek správního řízení

01/2024

V. V.

PŘIJAT/A

02/2024

P. J.

PŘIJAT/A

03/2024

F. A.

ODKLAD

04/2024

V. Š.

ODKLAD

05/2024

S. J.

PŘIJAT/A

06/2024

H. L.

PŘIJAT/A

07/2024

G. K.

PŘIJAT/A

08/2024

K. J.

PŘIJAT/A

09/2024

S. J.

PŘIJAT/A

10/2024

R. R.

PŘIJAT/A

11/2024

Š. A.

PŘIJAT/A

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Oznámení o výsledku zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024-2025.pdf

Zápis prvňáčků pro školní rok 2024/2025

Pro děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2024 (tj. narozené od 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018) a pro děti s odkladem školní docházky z loňského roku.

O odkladu školní docházky rozhoduje podle §37 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb. ředitel školy. K odkladu je potřeba doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo psychologa.

 

KDY: 17. dubna 2024 od 13:00 do 16:00

KDE: budova ZŠ, Velké Chvojno 8

S SEBOU: občanský průkaz zákonného zástupce

                  rodný list dítěte

 

NABÍZÍME

  • Podpora digitální gramotnosti formou moderní výuky na interaktivních zařízeních, tabletech a noteboocích s výukovým SW.
  • Badatelsky zaměřená výuka – využívání mikroskopů, poznávání přírody pomocí netradičních pomůcek.
  • Vysoká míra péče o žáky s podpůrnými opatřeními i o žáky nadané (individuální přístup).
  • Malý kolektiv a rodinnou atmosféru.
  • Účast na celorepublikových projektech: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol a využití dotací EU, MŠMT a pořádání vlastních projektových dnů.
  • Školní družina pro žáky až do 5. ročníku.
  • Zapojení dětí do mimoškolních zájmových činností (AJ hravě od 1. ročníku, AJ pro větší žáky, Počítače, Malý badatel, Logopedie).
  • Kvalitní kuchyně – přihlašování žáků online, příspěvek obce Velké Chvojno 5 Kč pro všechny žáky.
  • Příspěvek obce Velké Chvojno ve výši 2 000 Kč na pomůcky žáků 1. ročníku.

Tímto jste srdečně zváni k návštěvě školy dne 27. 3. 2024 od 9:15 do 13:00, kde si můžete prohlédnout třídy, materiální a hygienické vybavení školy, jídelnu i školní družinu. Od 9:15 do 10:00 se můžete podívat přímo do výuky. Poté pro Vás bude nachystané malé vystoupení žáků a společně s námi si budete moci vyrobit nějakou maličkost na Velikonoce.

Po telefonické domluvě se můžete zúčastnit  vyučování a programu školní družiny v jiném termínu.

Na tel. 773 567 775 je možné dohodnout náhradní termín zápisu.

V případě zájmu o informace týkající se školní zralosti jsme získali od společnosti Novadida zdarma a volně šiřitelný e-book Chystáme se do 1.třídy.

Formuláře ke stažení

Informace z portálu gov.cz

Zápis_pages-to-jpg-0001.jpg