Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty

Projekty


Štítky:


Operační program Jan Amos Komenský

Datum konání: 1. 9. 2023

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Více

Publikováno 21. 8. 2023 9:42

Rekonstrukce školní kuchyně

Datum konání: 27. 6. 2022 - 27. 10. 2022

Základní škola se zapojila do "Podpory provádění operací v rámci  komunitně vedeného místního rozvoje" a získala tak podporu na rekonstrukci školní kuchyně. 

Více

Publikováno 10. 5. 2022 15:08

Doučování žáků škol

Tento projekt probíhá v rámci národního plánu obnovy, který připravilo MŠMT. Tento národní plán doučování má za úkol zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání.

Více

Publikováno 11. 3. 2022 15:48

Ovoce a zelenina do škol + Mléko do škol

Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Více

Publikováno 11. 3. 2022 15:48

Šablony III.

Datum konání: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.

Více

Publikováno 11. 3. 2022 15:46

Školní zahrada jako učebna pod širým nebem

Datum konání: 1. 9. 2020 - 31. 7. 2023

Příroda je pro všechny živé bytosti důležitá, proto jsme se v základní škole rozhodli, že se na problematiku změn klimatu zaměříme. Z tohoto důvodu se základní škola přihlásila do „Výzvy č. 7/2019“ v rámci Národního programu Životní prostředí, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí.

Více

Publikováno 11. 3. 2022 15:42