O škole

ZŠ Velké Chvojno je malotřídní školou pro žáky 1. stupně, je organizována jako trojtřídní. Vzdělávání probíhá podle ŠVP „Hravě za poznáním“, kde si klademe jako hlavní cíl připravit žáky dobře pro další vzdělávání a hlavně pro život.

Kvalifikovaní pedagogové využívají moderní metody od badatelství přes skupinovou práci a projektové vyučování, využívají přirozené způsoby kooperace, vzhledem k počtu žáků se věnují jak žákům s podpůrnými opatřeními, tak žákům nadaným, podporují učení pomocí vlastních činností. Možnosti dalšího uplatnění si žáci mohou vyzkoušet v zájmových kroužcích – Angličtina, Dovedné ruce, Badatel, Hra na flétnu aj. dle zájmu.

Nejen vzhledem k ŠVP je preferována pohybová výchova a zdravý životní styl, orientujeme se také na environmentální výchovu, čtenářskou a digitální gramotnost, klademe důraz na běžnou, ale i internetovou bezpečnost. Na uvedené priority svými aktivitami navazuje i program ŠD.

Více o nás

image
image
image