Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Pro rodiče

Pro rodiče

 

Rozvrhy hodin

Rozvrh hodin 2023-24.pdf

Organizace školního roku 2023 / 2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023 v 8,20 h.

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

 

Ředitelské volno:  pátek 29. září 2023

 

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října - pátek 27. října 2023

 

Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2023 - úterý 2. ledna 2024

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

 

Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024

 

Jarní prázdniny: pondělí 4. března - neděle 10. března 2024

 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024

 

Hlavní prázdniny: 29. června 2024 - 1. září 2024

 

Období školního vyučování ve školním roce 2024 / 2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Pedagogická intervence

Pro žáky 1. - 3. ročníku

Mgr. Radka Hříbalová, MBA

  • Každý čtvrtek 7:30 - 8:15

 

Pro žáky 4. - 5. ročníku

Mgr. Radka Hříbalová, MBA

  • Každou středu 7:30 - 8:15

Smyslem pedagogické intervence je vyrovnávání příležitostí a podmínek při vzdělávání. Pedagogickou intervencí se dostává potřebným žákům intenzivnější podpora ze strany pedagogů k posílení jejich strategií v učení a k doplnění a procvičování problematických oblastí učiva; případně třídnímu kolektivu v situaci rizika působení sociálně patologických jevů. V praxi se tato podpora jeví jako forma doučování v počtu jednoho až šesti žáků, se zaměřením na již probrané, ale též aktuální učivo a vzájemné propojování.

Cílem nové úpravy je zefektivnění poskytování pedagogické intervence, které umožní reagovat pohotově na aktuální vzdělávací potřeby žáků a přinese snížení administrativní zátěže škol, zákonných zástupců i ŠPZ.

Pedagogickou intervenci upravuje proto MŠMT nově tak, aby operativně, v momentě aktuální potřeby vyrovnávala příležitosti žáků úspěšně dosahovat vzdělávací cíle i přes počáteční/přechodné/dlouhodobé znevýhodnění z důvodu nedostatečných příležitostí k učení (zejména sociálně znevýhodňující prostředí), vnějších vlivů (návrat ze zahraničí, časté změny školy, dysfunkční rodinné zázemí aj.), vývojových deficitů a opoždění (dílčí oslabení výkonu), zdravotního oslabení/postižení (dlouhodobá nemoc, závažné zdravotní problémy).

 

Speciálně pedagogická péče

Pro žáky 1. - 5. ročníků

Mgr. et Bc. Jana Dolejšová

  • Každý pátek 7:30 - 8:15

Formuláře

Informace/Svolení/Souhlas v souvislosti s fotografiemi a videem

Zápisní list

Žádost o přijetí k ZV

Žádost o odklad

Žádost o přestup

Žádost o uvolnění žáka z vyučování na více dní

Přihláška do ŠD

Žádost o prominutí úplaty

Odhlašovací lístek ze školní družiny

Žádost o dodatečný odklad

Žádost o slovní-kombinované hodnocení žáka

 Životní události - služby veřejné správy