Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Pro rodiče

Pro rodiče

 

Rozvrhy hodin

Rozvrh hodin 2022-23.pdf

Organizace školního roku 2022 / 2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022 v 8,20 h.

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

 

Podzimní prázdniny: středa 26. října - čtvrtek 27. října 2022

 

Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 - pondělí 2. ledna 2023

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

 

Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023

 

Jarní prázdniny: pondělí 27. února - neděle 5. března 2023

 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023

 

Hlavní prázdniny: 1. července 2023 - 31. srpna 2023

 

Období školního vyučování ve školním roce 2023 / 2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Pedagogická intervence

Pro žáky 1. - 3. ročníku

Mgr. Alena Martinková

  • Každý čtvrtek 14:05 - 14:50

 

Pro žáky 4. - 5. ročníku

Mgr. Petra Stupková Procházková

  • Každou středu 7:30 - 8:15

Smyslem pedagogické intervence je vyrovnávání příležitostí a podmínek při vzdělávání. Pedagogickou intervencí se dostává potřebným žákům intenzivnější podpora ze strany pedagogů k posílení jejich strategií v učení a k doplnění a procvičování problematických oblastí učiva; případně třídnímu kolektivu v situaci rizika působení sociálně patologických jevů. V praxi se tato podpora jeví jako forma doučování v počtu jednoho až šesti žáků, se zaměřením na již probrané, ale též aktuální učivo a vzájemné propojování.

Cílem nové úpravy je zefektivnění poskytování pedagogické intervence, které umožní reagovat pohotově na aktuální vzdělávací potřeby žáků a přinese snížení administrativní zátěže škol, zákonných zástupců i ŠPZ.

Pedagogickou intervenci upravuje proto MŠMT nově tak, aby operativně, v momentě aktuální potřeby vyrovnávala příležitosti žáků úspěšně dosahovat vzdělávací cíle i přes počáteční/přechodné/dlouhodobé znevýhodnění z důvodu nedostatečných příležitostí k učení (zejména sociálně znevýhodňující prostředí), vnějších vlivů (návrat ze zahraničí, časté změny školy, dysfunkční rodinné zázemí aj.), vývojových deficitů a opoždění (dílčí oslabení výkonu), zdravotního oslabení/postižení (dlouhodobá nemoc, závažné zdravotní problémy).

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 2022-23

 

Speciálně pedagogická péče

Pro žáky 1. - 5. ročníků

Mgr. et Bc. Jana Dolejšová

  • Každý pátek 7:30 - 8:15

Informace výchovného poradce

Výchovný poradce:

Mgr. Alena Martinková

Kontakt :

+420 773 567 775 / +420 475 222 506

E-mail:

zs.velkechvojno@seznam.cz

Konzultační hodiny:

Pro rodiče:

Úterý 13,00 -14,00 h a kdykoliv po telefonické domluvě

Pro žáky:

Kdykoliv je otevřena ředitelna

Výchovný poradce může pomoci s problémy žáků týkajících se vztahů ve třídě i v životě, může pomoct v učení, pomáhá žákům s poruchami učení a chování i se zdravotními problémy při začlenění do výuky, spolupracuje na plánech a podpoře v rámci pedagogické intervence, pomáhá začleňovat i žáky nadané.

Poradenská zařízení, se kterými spolupracujeme:

  • Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole a Praktické škole, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p.o.
  • Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice, příspěvková organizace
  • DEMOSTHENES - dětské centrum komplexní péče

Formuláře

Informace/Svolení/Souhlas v souvislosti s fotografiemi a videem

Zápisní list

Žádost o odklad

Žádost o prominutí úplaty

Žádost o přijetí k ZV

Žádost o uvolnění žáka

Žádost o přestup žáka

Přihláška do ŠD

Žádost o dodatečný odklad

Žádost o slovní-kombinované hodnocení žáka