Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Dokumenty ŠJ

Dokumenty ŠJ

Provozní řád školní jídelny

  1. Úhrada stravného

Výše úhrady za stravování vychází z finančního normativu dle vyhlášky 107/2005 Sb. v závislosti na cenách potravin. Ceny jídel jsou stanoveny dle kategorií.

Stravné jsou zákonní zástupci povinni hradit zálohově předem, doporučujeme mít rezervu alespoň na jeden týden dopředu.

Placení stravného:

  1. úhradou na BÚ: 101 956 95 41/5500
  2. v hotovosti u vedoucí ŠJ od 11:00 - 14:00 hodin

            Pokud zákonný zástupce neuhradí předepsanou úhradu za školní stravování ve stanoveném termínu - předem, vydávání stravy danému strávníkovi bude zablokováno.

 

  1. Přihlašování, odhlašování ke stravování

Přihlašování, odhlašování probíhá prostřednictvím internetové aplikace na adrese: www.strava.cz, číslo jídelny 2582. Při nástupu do zařízení přihlásí zákonní zástupci své dítě u vedoucí ŠJ, na základě této registrace obdrží potřebné instrukce a pro strávníka uživatelské jméno a heslo, kterým se přihlašují v aplikaci stravné, která umožňuje sledovat aktuální informace o vydané stravě, stav konta, historii objednávek a plateb za stravu. Na jídelníčku lze nalézt informace o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech a další podrobnosti.

Přihlašování a odhlašování dětí se provádí den předem do 13:00 hodin. Po této době se objednávky uzavírají a není možné je měnit.

Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz.

V případě nefunkčního internetu je možné odhlašovat/přihlašovat:

  • klasickou sms na tel.: 775 574 438
  • zprávou na adrese: jidelna.velkechvojno@seznam.cz - v případě nefunkčního webu i tady platí: den předem do 13. hod.

Uvedené kontakty využijte pro veškerou komunikaci ohledně stravného a provozu školní jídelny.

Důležité upozornění: Pokud se vaše dítě v průběhu školní docházky přestane stravovat, je třeba tuto skutečnost písemně nahlásit vedoucí školní jídelny.

První den při onemocnění dítěte, kdy už nelze oběd odhlásit, si mohou rodiče stravu odnést. Následující den nemoci dítěte je nutno obědy odhlásit.

Přeplatky stravného budou vráceny při ukončení stravování nebo na žádost zákonných zástupců u vedoucí ŠJ.

 

  1. Další provozní podmínky

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna dohledem, který vykonávají pověření zaměstnanci dle rozpisu.

Žáci si před příchodem do jídelny umyjí ruce, do jídelny vstupují na pokyn vychovatelky nebo osoby pověřené dohledem. Při čekání a v době jídla zachovávají žáci pravidla slušného chování, stolování a dodržují stanovený zasedací pořádek.

Pro hlavní jídlo si žáci docházejí na pokyn kuchařky nebo dozírajícího pracovníka. Jídlo je žákům vydáváno na základě evidence plateb vedoucí ŠJ.

Po konzumaci oběda si žáci odnesou plato s použitým talířem a příborem na odkládací stůl a do určených košů. Všechno jídlo by mělo být snědeno v jídelně (i ovoce, tyčinka apod.).

Žákům jsou v jídelně během přestávek, oběda i v době pobytu v ŠD k dispozici denně nápoje.

Dojde-li k polití podlahy (vylitá polévka, jídlo, pití), musí být podlaha utřena, aby nedošlo k uklouznutí procházejícího žáka. Podlahu utře žák s pomocí dozírajícího. O vědro a hadr požádá u kuchařek.

Dojde-li k opaření horkou polévkou nebo se stane jiný úraz, nahlásí se  dozírajícímu pracovníkovi nebo pracovnici ŠJ, která poskytne první pomoc. Jde-li o úraz vyžadující registraci, zapíše se do KNIHY ÚRAZŮ, KTERÁ JE  UMÍSTĚNA V ŘEDITELNĚ.

Žákům je zakázáno běhat po jídelně, házet jídlo po zemi a vylévat nápoje na zem a nepřiměřeně křičet. V případě, že žák zjistí, že není bezpečná např. židle, je povinen na toto upozornit dozor či pracovníky jídelny.

Provozní řád ŠJ

Aktuální ceník

Ceny jídel od 1. 9. 2022

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Věk. kategorie

Druh jídla

Celková cena

Platba strávníků

Příspěvek OÚ

 

I. kat.: 3 – 6 let

Přesnídávka

13,00,- Kč

13,00,- Kč

xxxxx

Oběd

28,00,-Kč

23,00,- Kč

5,00 Kč

Svačina

13,00,-Kč

13,00,-Kč

xxxxx

Celkem

54,00 Kč

49,00 Kč

5,00 Kč

II. kat.: 7 let

Přesnídávka

13,00,- Kč

13,00 Kč

xxxxx

Oběd

28,00,- Kč

28,00,- Kč

5,00 Kč

Svačina

13,00,-Kč

13,00,-Kč

xxxxx

Celkem

54,00,-Kč

49,00,-Kč

5,00 Kč

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Věk. kategorie

Druh jídla

Celková cena

Platba strávníků

Příspěvek OÚ

I. kat.:7 -10 let

Oběd

38,00 Kč

33,00 Kč

5,00 Kč

II. kat.:11-14 let

Oběd

38,00 Kč

33,00 Kč

5,00 Kč

 

ZAMĚSTNANCI

Druh jídla

Celková cena

Platba strávníků

Oběd

45,00 Kč

45,00 Kč

 

Ceník stravy (PDF).pdf