Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Vydávání vysvědčení

Vydávání vysvědčeníRádi bychom Vás informovali, že vydávání vysvědčení probíhá v souladu s vyhláškou č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, kdy termín vydávání vysvědčení upravuje § 3.

V posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení; po ukončení prvního pololetí může škola vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky nebo před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky; obdobně se předává vysvědčení žákům v konzervatoři před konáním společné části maturitní zkoušky a před konáním ústních zkoušek absolutoria. Žákům třetího ročníku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou se předává vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky.

V případě uvedeném v § 2 odst. 4 se žákům vysvědčení předává neprodleně po doložení splnění odborné nebo umělecké praxe nebo sportovní přípravy v předepsaném rozsahu.

Z výše uvedeného vyplývá, že vysvědčení bude vydáno až v posledním vyučovacím dnu období školního roku.