Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Volby do školské rady

Volby do školské radyŘeditelka školy vyhlašuje na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání volby 1 člena školské rady Základní školy, Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky.

 

V rámci voleb je třeba zvolit jednoho kandidáta z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Nový člen Školské rady je volen na tři roky.

 

Volby do školské rady se budou konat ve středu 15. listopadu 2023 od 14:00 do 16:00 v budově školy, kde bude umístěna urna.

 

Návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků zašlete e-mailem (zs.velkechvojno@seznam.cz) nebo je odevzdejte osobně ve škole do středy 25. října 2023 do 12:00 hod. Zároveň je třeba předat písemný souhlas navrženého kandidáta.

 

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

 

Volební lístky obdrží zájemci (zákon. zástupci žáků školy) – voliči před volbou v den voleb v místě konání volby. Voliči před vydáním volebních lístků předloží občanský průkaz (pas) k ověření totožnosti voliče a jeho zletilosti. Bez těchto dokladů nelze volit.

 

Výsledky voleb budou zveřejněny 20. listopadu 2023 do 14:00 v budově školy a na webových stránkách školy.

Organizací (tj. přípravou i provedením) voleb byl ředitelem školy pověřen přípravný volební výbor ve složení:

· paní Mgr. Radka Hříbalová (předseda)

· paní Mgr. Jana Dolejšová

· paní Mgr. Ivana Pulchartová

· paní Mgr. Petra Stupková Procházková